Anime Günlüğü Çeviri

Anime Günlüğü Çeviri Gururla Sunar...Higurashi No Naku Koro Ni


Anime Günlüğü - Higurashi No Naku Koro Ni

Çeviri: desdemona 

Balonlama: vkopuzoglu 


Bus Gamer

Cilt 1

Anime Günlüğü - Bus Gamer 1

Çeviri: narkotik

Balonlama: vkopuzoglu


Sora No Otoshimono

Cilt 1

Sora No Otoshimono Bölüm 1

Sora No Otoshimono Bölüm 2

Sora No Otoshimono Bölüm 3

Çeviri: ikaros & yurei_shuu~

Balonlama: tsuyakusuya & tsuyaku riku


Çizgi Roman 

Yalnız KurtlarÇeviri: Shevarash

Balonlama: vkopuzoglu